ամսուան գրողը՝
Շահան Շահնուր

լաւ զգալու համար

Ի՞նչ կայ տուբէն դուրս

քանի մը աազատ խօսք

ամսուան նիւթը՝ Կին Կեանք Ազատութիւն