ամսուան գրողը՝
Թլկատինցի

լաւ զգալու համար

ամբողջութեամբդ

քանի մը ազատ խօսք

ամսուան նիւթը՝ Նոր կեանք