Previous
Next

Ի՞նչ կ՚ըսեն մեր մասին

երաժիշտը
Երկու մայրենի լեզու
քանի մը բառ
քալէ կ’ըսեն ու կը քալէ ամբոխը անփոփոխ առանց քեզի
Զատիկի չէօրէկ – Աղուոր ճաշեր
Ես Թալին Պալճը Իչն եմ։... Read more
Գայիանէ Կավրիլօֆ – անուն քաղաք ճաշ
-Ո՞վ, ինչո՞ւ, տղուն անունը «գինովցած» կը դնէ։ -Անանկ պարզ գինովնալ մը չէ, սիրո՛յ գինովնալ է։
Կաթի խմիչք – Աղուոր ճաշեր
Ես Սիրան Գեսգինն եմ։ 1963ին... Read more
անբարբառ բառեր
քալէ կ’ըսեն ու կը քալէ ամբոխը անփոփոխ առանց քեզի
Առնօ Քալայճը – անուն քաղաք ճաշ
-Ո՞վ, ինչո՞ւ, տղուն անունը «գինովցած» կը դնէ։ -Անանկ պարզ գինովնալ մը չէ, սիրո՛յ գինովնալ է։
հանգուցուած թելեր
- քեզի գաղտնի ունեցայ, հայրդ այլեւս չոճուխ մոճուխ չէ՛ր ուզեր
Յարութ
Մաս կը կազմէ Դիմակահանդէս աշխատանոցին։
Սոֆիա
Մաս կը կազմէ Դիմակահանդէս աշխատանոցին։
Ստեփան
Մաս կը կազմէ Դիմակահանդէս աշխատանոցին։
Վազգէն
Մաս կը կազմէ Դիմակահանդէս աշխատանոցին։
Նիքոլաս
Մաս կը կազմէ Դիմակահանդէս աշխատանոցին։
Արփէն Չինար – անուն քաղաք ճաշ
-Ո՞վ, ինչո՞ւ, տղուն անունը «գինովցած» կը դնէ։ -Անանկ պարզ գինովնալ մը չէ, սիրո՛յ գինովնալ է։
ի վերջոյ
քալէ կ’ըսեն ու կը քալէ ամբոխը անփոփոխ առանց քեզի
Հայերէ՛ն խօսէ կ՚ըեմ
Երկու մայրենի լեզու
չուզողները
չուզողները
հրաշքներուն
հրաշքներուն
Հայերէ՛ն խօսէ կ՚ըեմ
հայերէ՛ն խօսէ կ՚ըսեմ
Լարա Նարին – անուն քաղաք ճաշ
Անուշիկ խենթուկ մէկն էր, անիկա... Read more
Ազատութիւն եւ երջանկութիւն – Աշխարհը մեծ է, մեծ
Կիթառին վրայէն չմուշկներով կ՚երթամ ուրիշ մոլորակներ այցելելու
Չեն արժեր
Չեն արժեր
Հոս եկուր ծօ
հոս եկուր ծօ
Առէն Սէլվիօղու – անուն քաղաք ճաշ
Անհրաժեշտ եղողը ինծի համար ճաշը... Read more
1 2 10