Քաղաքէ մը ուրիշ… քաղաքի միջեւ… կ՚ըսէ Նիկողոս Սարաֆեան։ Այս աշխատանոցը կ՚երթայ քաղաքէ քաղաք, կը հանդիպի մարդոց, կը լսէ անոնց խօսքերը։ Տեսերիզներու միջոցաւ մասնակիցները կ՚արտայայտեն իրենց միտքը իրենց քաղաքին մասին։

Եթէ կ՚ուզէք դուք ալ մասնակցիլ, ղրկեցէք մեզի ձեր միտքերը։

Իմ քաղաքս – Հալէպ
Իմ քաղաքս - Հալէպ