Տարածք մը գրականութեան, արուեստներու, ֆիլմերու եւ այլ ստեղծարար միջոցներու համար։ Կարելի է ուղակի գործերուն հասնիլ եւ կամ հեղինակերուն միջոցաւ յայտնաբերել իրենց գործերը։ Այստեղ ներկայացուածներուն մէկ մասը առանձին գործեր են, մէկ մասը հաւաքածոներ։

Աղուորին նպատակն է տարածք տալ անոնց որ կը փնտռեն։ Եթէ գործ մը ունիք որ կը կարծէք յարմար է այս տարածքին, կրնաք ղրկել մեզի։