Վահան Քերովբեանին գծագրութիւնները

կը պատկանին
մեր անցեալին
սակայն այսօր
մեզի հետ կ’ապրին
որովհետեւ
մե΄նք ենք`
մերինները