Նարօտը կը զրուցէ աղուոր ճաշեր պատրաստողներու հետ, կը հաւաքէ անոնց պատմութիւնները եւ իւրաքանչիւրին հետ կը պատրաստէ բան մը բաժնելու համար բոլորիս հետ։ Անուշ ըլլայ։

Աշխատանոցը վարող՝

Նարօտ Ավճը
Զատիկի չէօրէկ – Աղուոր ճաշեր
Ես Թալին Պալճը Իչն եմ։... Read more
Կաթի խմիչք – Աղուոր ճաշեր
Ես Սիրան Գեսգինն եմ։ 1963ին... Read more