Շնորհակալոթիւն Վահան Քերովբեան այս աղուոր գաղափարին համար։