֊Խորհուրդ խորինը փախցուցիր… Թանթիկը ճիշդ ըսած էր, այո փախցուցած էի Խորհուրդ խորինը…

Երազ Չաղլաեան դերասան է։ Այստեղ կը պատմէ իր մասին,
իր անունին, ապրած թաղամասին եւ սիրած ճաշերուն մասին։

Հարցազրոյցը վարող՝ Նորայր Օլկար

Արձանագրութեան մէջ գործածուած երաժշտութիւն՝
Երազ Չաղլաեան – Ձայն
Ատոմ Շաշկալ – Ձայնային պատրաստութիւն

Երաժշտութիւն՝
Kevin MacLeod – Monkeys Spinning Monkeys
Creative Commons — CC BY 4.0