Ինծի համար աշխարհի ամէնէն կարեւոր տեղը Քընալը կղզին է։

Նարօտ Ավճը կ՚աշխատի պատմաբանական ծրագիրներու մէջ։
Այստեղ կը պատմէ իր մասին, իր աշխատանքներուն,
իր անունին, ապրած կղզիին եւ սիրած ճաշերուն մասին։

Հարցազրոյցը վարող՝ Նորայր Օլկար

Արձանագրութեան մէջ գործածուած երաժշտութիւն՝
Երազ Չաղլաեան – Ձայն
Ատոմ Շաշկալ – Ձայնային պատրաստութիւն

Երաժշտութիւն՝
Kevin MacLeod – Monkeys Spinning Monkeys
Creative Commons — CC BY 4.0