Ամբողջականը ստորեւ։ Առնուած՝ Ալիքեան, Աբրահամ։ Հեզ Իրիկուն։ Սարգիս Խաչենց եւ Փրինթինֆօ՝ Երեւան, 2008։ Էջ 275։