Կիթառին վրայէն չմուշկներով կ՚երթամ ուրիշ մոլորակներ այցելելու
– Նաթալի Չիփեան

Տեսնել Աշխարհը մեծ է, մեծ աշխատնոցին բուն էջը։