Անհրաժեշտ եղողը ինծի համար ճաշը չէ, սեղանն է…։

Առէն Սէլվիօղլու ծանուցումներու մասնագէտ եւ ձեւաւորողէ։
Այստեղ կը պատմէ իր մասին, իր աշխատանքներուն,
իր անունին, ապրած թաղամասին եւ սիրած սեղանին մասին։

Հարցազրոյցը վարող՝ Նորայր Օլկար

Արձանագրութեան մէջ գործածուած երաժշտութիւն՝
Երազ Չաղլաեան – Ձայն
Ատոմ Շաշկալ – Ձայնային պատրաստութիւն

Երաժշտութիւն՝
Kevin MacLeod – Monkeys Spinning Monkeys
Creative Commons — CC BY 4.0