Եւ միասին թատրոն կ՚երթանք
Սոլ Փուշիճեան

Տեսնել Աշխարհը մեծ է, մեծ աշխատնոցին բուն էջը։