ի վերջոյ

անահիտ // 2018-2021

քալէ
կ’ըսեն
ու կը քալէ
ամբոխը անփոփոխ
առանց քեզիանցեալդ
ոտքիդ շղթայուած
ներկադ
ոտքիդ տակ օտարացած
մաշած քայլերով
կը շարունակես փնտռել
ճամբադ
անհետ կորսուածու կը քալես
առանձին
ափիդ մէջ
երկար ցանկ մը
յորդորներու
եւ կարճ կեանք մը
գլորելու


ու կը քալես
տատանելով
տատամսելով
թէ արդեօք ո՞րն է իրաւ
սա կեա՞նքը սին
կամ երազդ
եթերայինապրիմ
մեռնիմ
ապրիմ
մեռնիմ


ականջիդ փսփսացին
թերթիկները մարգարտածաղիկինհոգս է
հոգս չէ
հոգս է
հոգս չէ


հոգս չէ΄
ըսաւ
թերթիկը վերջին
մարգարտածաղիկին
ու յանձնուեցաւ
հովինկը հեռանաս
կ’անհետանաս
առանձնութեանդ մէջ
կ’ամփոփուիս
կը սփոփուիս
եւ վերջապէս
առանձնութեանդ հետ
կ’ամբողջանասկը փակես աչքերդ
տեսնելու գեղեցիկը
կը փակես ականջներդ
լսելու գեղեցիկը


կը ծորիս
կը հոսիս
մէջը գեղեցիկին
կը ծիւրիս
կը հիւծիս
հետը գեղեցիկինու մէկիկ մէկիկ
կը ջնջես
տողերդ գրած
այն յոյսով
որ անոնք`
տողերդ ջնջած
կը հասնին
հոն
ուր չհասան
տողերդ գրածհոգս է
հոգս չէ
հոգս է
հոգս չէ


հոգս չէ΄
ըսիր
մարգարտածաղիկին
ու վերջին թերթիկին հետ միասին
յանձնուեցաք
ինք հովին
դուն հողինքալէ
ըսին
ու քալեց
ամբոխը անփոփոխ
կոխկռտելով
մարգարտածաղիկները
փխրուն կեանքինի վերջոյ
սուս ու փուս
մեկնեցար
հաւատալով
թէ ոտնահետքէդ
պիտի ծլին
մատղաշ
մարգարտածաղիկներ

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email

Նոյն հեղինակէն