Դուն ալ կը մրփոտիս ինծի պէս ճաշէն անմիջապէս ետք 😴😴😴