Եթէ մեզ մտիկ ընողներէն կան որ ասկէ քսան տարի առաջ, Քընալը կղզին, շատ տաք կէս գիշերին պատուհանը բացին եւ հաւկիթ մը մտաւ ներս – կրնայ ըլլալ որ ես եմ այդ հաւկիթը նետողը։

Առնօ Քալայճը փաստաբան է։ Այստեղ կը պատմէ իր մասին, իր աշխատանքներուն, իր անունին, ապրած վայրերուն եւ սիրած ճաշերուն մասին։

Հարցազրոյցը վարող՝ Նորայր Օլկար

Արձանագրութեան մէջ գործածուած երաժշտութիւն՝
Երազ Չաղլաեան – Ձայն
Ատոմ Շաշկալ – Ձայնային պատրաստութիւն

Երաժշտութիւն՝
Kevin MacLeod – Monkeys Spinning Monkeys
Creative Commons — CC BY 4.0