քանի մը բառ

անահիտ // 2022

գծանկար՝ արեւիկ

կը քանդես պատը

որ անցնիս անդին

սակայն ով զարմանք

կը հանդիպիս յաջորդ պատին

կը քանդես յաջորդ պատը
որ անպայման
անցնիս անդին
սակայն ով զարմանք
կը հանդիպիս միւս պատին

կը քանդես միւս պատն ալ
որ անպայման
անցնիս անդին
սակայն ով զարմանք
կը հանդիպիս մի΄շտ պատին

վերջապէս
մշտական պատերուն դիմաց
քար առ քար
կը հիւսես քու պատդ
ու կը նստիս
կռնակդ պատիդ՝
դուն ասդին
միտքդ անդին

հեռացած բարեկամէն
քանի մը բառ
լուռ կը կարդաս
ու կուրախանաս
որ դուն եւ ան
թէեւ տարբեր ճամբաներ քալած
այսօր նոյն տեղն էք հասած

հեռացած բարեկամէն
քանի մը բառ
լուռ կը կարդաս
ու կը տխրիս
որ դուն եւ ան
թէեւ տարբեր ճամբաներ քալած
այսօր նոյն տեղն էք հասած

քար մը դուն
քար մը ան
քարեր ցիր ու ցան

քով քովի եկաք
սակայն դժբախտաբար
չորս պատ չդարձաք

քար մը դուն
քար մը ան
քարեր քով քովի
կամ ցիր ու ցան

ընդամենը
քանի մը ընկեր
եւ անշուշտ
քանի մը բառ
որ պատես
մերկութիւնդ եդեմական

ընդամենը
քանի մը ընկեր
եւ անշուշտ
քանի մը բառ
քեզ պատած՝
պատսպարած

ընդամենը
քանի մը բառ
ընկերաբար

Նոյն հեղինակէն

ի վերջոյ

քալէ կ’ըսեն ու կը քալէ ամբոխը անփոփոխ առանց քեզի