Այս աշխատանոցը կը կեդրոնանայ ախպարներու՝ 1940-ականներուն Հայաստան փոխադրուած արեւմտահայերու պատմութիւններուն վրայ։ Որպէս «Մեծ ներգաղթ» ճանչուած այս հսկայական մարդկային տեխաշարժը իր խորունկ ազդեցութիւնը ունեցած է թէ անոր ենթականերուն եւ թէ Հայաստանի վրայ։ այս աշխատանոցը կը հանդիպի ենթականերուն եւ անոնց շարաւիղներուն հետ եւ կը փորձէ հասնիլ անոնց փորձառութեան։

Վարի տեղեկութիւնները լրացնելով կրնաք արձանագրուիլ այս աշխատանոցին եթէ ունիք պատմութիւն մը, որ կ՚ուզէք բաժնել մեզի հետ։ Ձեր պատմութիւնները տեղ պիտի գտնեն աղուոր բաներու կայքէջին եւ ընկերային էջերուն վրայ։

Արձանագրուելէն ետք, մի քանի օրուան ընթացքին իմակ մը պիտի ստանաք որ կը հսատատէ ձեր մասնակցութիւնը եւ կու տայ յաւելեալ տեղեկութիւններ աշխատանոցին մասին։