Այս աշխատանոցը ներշնչուած է հանրայայտ «անուն քաղաք» խաղէն, ուր մասնակիցները պէտք է անուն մը, քաղաք մը, ճաշ մը եւ այլ բառեր գտնեն։ Աշխատանոցի ընթացքին Նորայր Օլկար կը խօսի Պոլսեցիներու հետ։ Կը հարցնէ զրուցակիցներուն իրենց անունին, ապրած թաղամասին եւ սիրած ճաշերուն մասին։

Աշխատանոցը վարող՝

Նորայր Օլկար
ՖէյսպուքԻնսթակրամԻմակ

Արձանագրութեան մէջ գործածուած երաժշտութիւն՝
Երազ Չաղլաեան – Ձայն
Ատոմ Շաշկալ – Ձայնային պատրաստութիւն

Երաժշտութիւն՝
Քէվին ՄաքԼէօտ – Մանքիզ Սփիննինկ Մանքիզ
Իրաւունքները վերապահուած են — CC BY 4.0

Գայիանէ Կավրիլօֆ – անուն քաղաք ճաշ
-Ո՞վ, ինչո՞ւ, տղուն անունը «գինովցած» կը դնէ։ -Անանկ պարզ գինովնալ մը չէ, սիրո՛յ գինովնալ է։
Առնօ Քալայճը – անուն քաղաք ճաշ
-Ո՞վ, ինչո՞ւ, տղուն անունը «գինովցած» կը դնէ։ -Անանկ պարզ գինովնալ մը չէ, սիրո՛յ գինովնալ է։
Արփէն Չինար – անուն քաղաք ճաշ
-Ո՞վ, ինչո՞ւ, տղուն անունը «գինովցած» կը դնէ։ -Անանկ պարզ գինովնալ մը չէ, սիրո՛յ գինովնալ է։
Լարա Նարին – անուն քաղաք ճաշ
Անուշիկ խենթուկ մէկն էր, անիկա... Read more
Առէն Սէլվիօղու – անուն քաղաք ճաշ
Անհրաժեշտ եղողը ինծի համար ճաշը... Read more
Նարօտ Ավճը – անուն քաղաք ճաշ
Ինծի համար աշխարհի ամէնէն կարեւոր... Read more
Սասուն Էսդուքեան – անուն քաղաք ճաշ
֊Բոլորը կը սիրեմ կոր, բայց... Read more
Երազ Չաղլաեան – անուն քաղաք ճաշ
֊Խորհուրդ խորինը փախցուցիր… Թանթիկը ճիշդ... Read more
Եղիա Աքկիւն – անուն քաղաք ճաշ
֊Հիւսէին էվլատըմ հաց մը բե՛ր։֊Կելիյորում... Read more