Այս աշխատանոցի ընթացքին, մասնակիցները կը ներկայացնեն իրենց մոլորակները։ Ալինա Հաճեան Կոլտպըրկի օգնութեամբ, մասնակիցները կը պատմեն իրենց մոլորակին մասին եւ կը գծեն իրենց պատկերացուցած աշխարհը։ Անոնց պատմութիւնները եւ նկարները քով քովի եկած են հրամցուելու համար որպէս տեսերիզ։

Աշխատանոցին մասնակիցներն են Պուէնոս Այրէսի «Սուրբ Գրիգոր Լուսաւորիչ Կրթական Հաստատութեան» աշակերտները։

Աշխատանոցը վարող՝

Ալինա Հաճեան Կոլտպըրկ
Ազատութիւն եւ երջանկութիւն – Աշխարհը մեծ է, մեծ
Կիթառին վրայէն չմուշկներով կ՚երթամ ուրիշ մոլորակներ այցելելու
Անուշիկ 180403 – Աշխարհը մեծ է, մեծ
Կիթառին վրայէն չմուշկներով կ՚երթամ ուրիշ մոլորակներ այցելելու