Յայտնի «Խենթին համար ամեն օր զատիկ է» խօսքը կը փոխուի 21րդ դարուն։ Որո՞ւ հոգը զատիկը, մեզի շաբաթավերջերէն լուր տուէք։ Ուրբաթն է նոր երազային գալիքը, ոչ թէ զատիկը։ Ուրեմն խենթին համար ամեն օր ոչ թէ զատիկ է, այլ ուրբաթ։ Մեզի ուրբաթէն լուր տուէք։

Այստեղ «ամեն»-ը գրուած է Եչով։ Բառարաններու մէջ կարելի է գտնել թէ՛ Եչով թէ Էով, բայց արդի գործածութիւնը Եչով է այլեւս։

Ձեւաւորումը առնուած է այստեղէն։