Այս էջը առնուած է INTRODUCING POLITICAL PHILOSOPHY գիրքէն եւ թարգմանուած հայերէնի։ Գիրքին մասին յաւելեալ տեղեկութիւն կարելի է գտնել այստեղ՝

INTRODUCING POLITICAL PHILOSOPHY
DAVE ROBINSON, JUDY GROVES