Յարութ

Յարութ

Մաս կը կազմէ Դիմակահանդէս աշխատանոցին։
Սոֆիա

Սոֆիա

Մաս կը կազմէ Դիմակահանդէս աշխատանոցին։
Ստեփան

Ստեփան

Մաս կը կազմէ Դիմակահանդէս աշխատանոցին։
Վազգէն

Վազգէն

Մաս կը կազմէ Դիմակահանդէս աշխատանոցին։
Նիքոլաս

Նիքոլաս

Մաս կը կազմէ Դիմակահանդէս աշխատանոցին։