Փոքրիկ իշխանը

Փոքրիկ իշխանը

Բայց ես ընկեր կը փնտրեմ որ սիրէ զիս, եւ ոչ թէ հրամայէ ինծի։