Ծաւի Պիլալեան

Ասի վիճակ չէ
քուն չունի՞ս
Դուրսէն բամմը պէ՞տք է