Նայիրի Սիմքէշեան

լալ
ի՞նչ կ՚ընէք կոր
Այսօր ասանկ օր մըն է