Նայիրի Սիմքէշեան

Փորձը փորձանք չէ
6882
Քիթէս բերնէս եկաւ
Այսօր ասանկ օր մըն է
ի՞նչ կ՚ընէք կոր
լալ