Loading

Ախպարներու պատմութիւններ աշխատանոցի հիւրն է Անի Տէկիրմէնճեան։ Անին կը պատմէ իր ընտանիքին, Տէկիրմէնճեաններուն եւ Չոլաքեաններուն պատմութիւնը, Ատանայէն եւ Սիսէն Պէյրութ, հոնկէ ալ Երեւան։

Հարցազրոյց, տեսագրութիւն եւ շարադրութիւն՝ Թինա Քոբմա եւ Վահագն Քէշիշեան

No results found.