«
Եթէ մեզ մտիկ ընողներէն կան որ ասկէ քսան տարի առաջ, Քընալը կղզին, շատ տաք կէս գիշերին պատուհանը բացին եւ հաւկիթ մը մտաւ ներս – կրնայ ըլլալ որ ես եմ այդ հաւկիթը նետողը
»
Առնօ Քալայճը փաստաբան է։ Այստեղ կը պատմէ իր մասին, իր աշխատանքներուն, իր անունին, ապրած վայրերուն եւ սիրած ճաշերուն մասին։

Զրոյցը վարող՝

Արձանագրութեան մէջ գործածուած երաժշտութիւն՝
Երազ Չաղլաեան – Ձայն
Ատոմ Շաշկալ – Ձայնային պատրաստութիւն

Երաժշտութիւն՝
Kevin MacLeod – Monkeys Spinning Monkeys
Creative Commons — CC BY 4.0

Loading