Այս աշխատանոցը պատրաստուած է մասնակից երեխաներուն գծագրութիւններով եւ ձայներով։ Երեխաները քով քովի եկած են եւ խաղալով, քիչ մըն ալ օգնութիւն առնելով, պատրաստած են այս տեսերիզները։

Աշխատանոցը վարող՝

Երան Զէյթունցեան
ՖէյսպուքԻնսթակրամԻմակ

Աշխատանոցէն պատկերներ

Երեխաները կը խնդան
Ես կը խնդամ քանի որ երկինքը կապոյտ է։
Փոքրիկ իշխանը
Բայց ես ընկեր կը փնտրեմ որ սիրէ զիս, եւ ոչ թէ հրամայէ ինծի։
Ցորենը
Ա՛յս որբին, աղքատին բաժինն է։... Read more