Պուրճ Համուտի կեանքէն ներշնչուած, Հերմինէն եւ Հրայրը շարժանկար մը պատրասեցին։ Աշխատանոցին ընթացքին անոնք պատմուածք մը գրեցին, կերպարներ եւ իրեր գծեցին ու կտրեցին, Պուրճ Համուտի թաղերն ու շէնքերը լուսանկարեցին եւ ձայներ հաւաքեցին։ Այս բոլորը միասին հիւսելով մէջտեղ բերին «Գնդակ մը, խսիրէ աթոռներ եւ պաղպաղակ» խորագրով շարժանկարը։

Շարժանկարի պատրաստութիւն եւ բեմադրութիւն՝

Հերմինէ Նիւրբեթլեան

Հրայր Գալեմքէրեան
ՀերմինէՀրայր
Գնդակ մը, խսիրէ աթոռներ եւ պաղպաղակ
Աշխատանոցին բուն էջը այստեղ։