Այս երգը պատրաստուած է աղուոր բաներու աշխատանոցի ընթացքին, Երեւանի մէջ, 26 Սեպտեմբեր 2020 թուականին։

Մասնակիցները նախ լրացուցած էին դիմում մը, ապա քով քովի եկած, եւ աշխատանոցը վարողներուն օգնութեամբ ամէն մէկը գրած է երգին իր բաժինը, ոմանք մասնակցած էին իրենց ձայնով, ուրիշներ իրենց նուագով։ Վերջապէս երգը ձայնագրուած էր եւ արտադրուած, պատրաստ հրատարակութեան համար։

Երգին տեսերիզը լաւագոյն վկան է աշխատանքի ընթացքին մասին։

Մենք շատ վայելեցին, յուսանք դուք ալ կը վայելէք։

Մասնակիցներ՝
Ինգա Մադոյան
Լուսածին Ղազէլեան
Մարիամ Աւագեան
Յարութիւն Իզմիրլեան
Շողեր Պողարեան
Ռաֆֆի Տէրտէրեան
Վահէ Քարամեան
Րաֆֆի Հերմոն Արաքս

Աշխատանոցը վարողներ՝

Սեւանա Չագրեան
Խորեն Միքայելյան
Ո՞վ եմ ես
Երգին խօսքերը կարելի է գտնել... Read more