Ո՞ւր փախչիլ
Ամբողջականը ստորեւ։ Առնուած՝ Ալիքեան, Աբրահամ։... Read more
Ծռմռած ժպիտը
Ինք կրնա՞ր մարդ սպաննել, չէ՞ որ ինք կը սիրեր մարդիկը՝ բոլոր մարդիկը: Թշնամին կը կրակէր. Ինք ալ սկսաւ կրակել...
Սէր եւ ատելութիւն
մինակը կը քալէր փողոցներէն, արահետներէն, կը ժպտար տղուն, օդին մէջ անոր ձեռքը կը բռնէր, կը պարէր հետը եթերին մէջ, ու կը շշնջար. -Կը սիրեմ քեզ, շատ կը սիրեմ...
Մարտիրոս՝ երէկ եւ այսօր
երկար ապրիլ . որոշեց . Մարտիրոս . որ աս աշխարհէն . վաղաժամ մեկնողներուն . վկայել կարենար . թէ վերջը . լա΄ւ պիտի ըլլար
Ե՛ս քովդ կու գամ
Հիմա ինք զինուորական համազգեստով էր, արդէն մարզուած էր եւ դէպի ռազմաճակատ կ'երթար
Արմէնը, Արմինէն եւ Արմէնը
Վերադարձար Արմէն, բարով եկար, մեր տունը կրկին շէնցուցիր
Տիկին Հռիփսիկ
ոչ ասկէ կը քաշուէր ոչ ալ անկէ սակայն ինք ասոր անոր ըսելիք չունէր
Իմ քաղաքս – Հալէպ
Իմ քաղաքս - Հալէպ
Փոքրիկ իշխանը
Բայց ես ընկեր կը փնտրեմ որ սիրէ զիս, եւ ոչ թէ հրամայէ ինծի։
Տիկին Պիաթրիս
փնտռեց Տիկին Պիաթրիս փնտռտեց ամեն տեղ փնտռածը ի՞նչ էր ինքն ալ չէր գիտեր
Նարօտ Ավճը – անուն քաղաք ճաշ
Ինծի համար աշխարհի ամէնէն կարեւոր... Read more
Մարտիրոսներ
մէկիկ մէկիկ մազերը փետեց Մարտիրոս ապա նստաւ հանգիստ գլուխը քերեց` ճաղատ գլուխը
1 2 8