Previous
Next
Անուշիկ 180403 – Աշխարհը մեծ է, մեծ
Կիթառին վրայէն չմուշկներով կ՚երթամ ուրիշ մոլորակներ այցելելու
Գնդակ մը, խսիրէ աթոռներ եւ պաղպաղակ
Աշխատանոցին բուն էջը այստեղ։
Երեխաները կը խնդան
Ես կը խնդամ քանի որ երկինքը կապոյտ է։
ես եմ
Աղբիւր՝ Բագին 2020 Թիւ 1
Ո՞ւր փախչիլ
Ամբողջականը ստորեւ։ Առնուած՝ Ալիքեան, Աբրահամ։... Read more
Ծռմռած ժպիտը
Ինք կրնա՞ր մարդ սպաննել, չէ՞ որ ինք կը սիրեր մարդիկը՝ բոլոր մարդիկը: Թշնամին կը կրակէր. Ինք ալ սկսաւ կրակել...
Սէր եւ ատելութիւն
մինակը կը քալէր փողոցներէն, արահետներէն, կը ժպտար տղուն, օդին մէջ անոր ձեռքը կը բռնէր, կը պարէր հետը եթերին մէջ, ու կը շշնջար. -Կը սիրեմ քեզ, շատ կը սիրեմ...
Ե՛ս քովդ կու գամ
Հիմա ինք զինուորական համազգեստով էր, արդէն մարզուած էր եւ դէպի ռազմաճակատ կ'երթար
1 2 8