Previous
Next
Ղազարոս
Թէյը թունդ էր, սուրճը հիլով, իսկ օղին անիսոնով
Գնդակ մը, խսիրէ աթոռներ եւ պաղպաղակ
Աշխատանոցին բուն էջը այստեղ։
Երեխաները կը խնդան
Ես կը խնդամ քանի որ երկինքը կապոյտ է։
Եղիսաբէթ եւ Նազարէթ
Ախ, Նազարէթ ախ… Վախ, Եղիսաբէթ վախ…
ես եմ
Աղբիւր՝ Բագին 2020 Թիւ 1
Ո՞ւր փախչիլ
Ամբողջականը ստորեւ։ Առնուած՝ Ալիքեան, Աբրահամ։... Read more
Ծռմռած ժպիտը
Ինք կրնա՞ր մարդ սպաննել, չէ՞ որ ինք կը սիրեր մարդիկը՝ բոլոր մարդիկը: Թշնամին կը կրակէր. Ինք ալ սկսաւ կրակել...
Սէր եւ ատելութիւն
մինակը կը քալէր փողոցներէն, արահետներէն, կը ժպտար տղուն, օդին մէջ անոր ձեռքը կը բռնէր, կը պարէր հետը եթերին մէջ, ու կը շշնջար. -Կը սիրեմ քեզ, շատ կը սիրեմ...
Մարտիրոս՝ երէկ եւ այսօր
երկար ապրիլ . որոշեց . Մարտիրոս . որ աս աշխարհէն . վաղաժամ մեկնողներուն . վկայել կարենար . թէ վերջը . լա΄ւ պիտի ըլլար
Ե՛ս քովդ կու գամ
Հիմա ինք զինուորական համազգեստով էր, արդէն մարզուած էր եւ դէպի ռազմաճակատ կ'երթար
Արմէնը, Արմինէն եւ Արմէնը
Վերադարձար Արմէն, բարով եկար, մեր տունը կրկին շէնցուցիր
Տիկին Հռիփսիկ
ոչ ասկէ կը քաշուէր ոչ ալ անկէ սակայն ինք ասոր անոր ըսելիք չունէր
1 2 8