Գիրք մը…
Օճախս երգեցի
քուն չունի՞ս
Սպասել շրթունքներուն