Հրաչեայ Աճառեան
Զապէլ Եսայեան
Հրանդ Տինքի անուան դպրոց