Զապէլ Եսայեան
Հրաչեայ Աճառեան
Հրանդ Տինքի անուան դպրոց