Զապէլ Եսայեան
Հրանդ Տինքի անուան դպրոց
Հրաչեայ Աճառեան