մրջիւնի բոյն մը
Ինչո՞ւ աղուոր ես
Կատու
Ոչ քեզմէ աղուոր