75 տարի
ծառայեց քաղաքին
Փողոցները աւլեց
Մեռաւ առանց յոբելեանի
– Կարպիս Ճանճիկեան, «Աղբահաւաքը», 1944

Պիտի գոռամ
Ծառ տնկել
Կեանքին մէջ բաժանում ալ կայ
Դու տէր ես