75 տարի
ծառայեց քաղաքին
Փողոցները աւլեց
Մեռաւ առանց յոբելեանի
– Կարպիս Ճանճիկեան, «Աղբահաւաքը», 1944

Լիաբուռ
Մենք
Ամբողջ աշխարհը
արաբկիրցի աղջիկը