Նկարը առնուած է այս տեղէն՝ Hand vector created by rawpixel.com – www.freepik.com

չուզողները
Աղուոր երազիդ համար
երկու տեսակ մարդ
Հիմա քնանամ