դուն հաւատացի՞ր
Այսօր ասանկ օր մըն է
սխալական եմ
հրաշքներուն