… դուն աղուո՛ր եղիր💛💛💛💖💛

տուն աղուոր տուն
Սիրտերը միասին💕
նորէն փորձէ🎯
Ի՞նչ կայ տուբէն դուրս