… դուն աղուո՛ր եղիր💛💛💛💖💛

Հաւնողը հաւներ է
Ե՞րբ
շնորհաւո՜ր
չուզողները