Շաբաթը
Ի՞նչ կը տեսնես👀
յիշեցնամ կարգով
եկո՛ւր եկո՛ւր