սիրտ լայն պահէ
անուշ ըլլայ⏳❤
Կապ պահէ՛
Ընկերները սուտ չեն խօսիր