երկու տեսակ մարդ
դուն հաւատացի՞ր
Մոռնալու համար կամ յիշելու համար 💃
Տունդ նստէ հաճիս