Ինծի դուք խենթացուցիք
տուն քակողներուն
…ուր որ չեմ
մէջտեղները չես