չեմ կրնար
մենք երբ պիտի ուտենք
լաւ ըսենք որ լաւ ըլլանք
Սուրճի կը սպասենք