«Հոլա՛յ, վե՜ր վե՜ր: Այդ մահուամբ յըղի հրանօթն ուռնակուռ
Միջօրէի անողորմ #ամառնաբորբ տօթին տակ
Ճաթելու չափ տաքցած է, շիկնալու չափ` հրազօծ.»
– Դանիէլ Վարուժան, «Թիապարտները», 1909

սպասումը վերջանայ
սրբատաշ
Կեանքին մէջ բաժանում ալ կայ
քուն չունի՞ս