սիրտ կ՚ուզէ
չէ՞
սուրճը դրէք կու գանք կոր
անուշ ըլլայ