Տունդ նստէ հաճիս
Սիրելի բնութիւն…
քեզի հետ
Ընկերները սուտ չեն խօսիր