Զապէլ Եսայեան այս տողերը գրած է նամակի մը մէջ ղրկուած Լեւոն Բաշալեանին, 1925ին (Բագին Գրական Պարբերաթերթ, 2018, թիւ 2)։

Այս պատկերը պատրաստած ենք բոլոր անոնց համար, որ սահմաններու վրայ անապաստան են այս գիշեր, աւելի լաւ կեանքի մը յոյսով։ Բոլոր անոնց համար, որ իրենց տուն տեղը ձգած, նոր կեանք հիմներու հարկադրուած են։ Բոլոր անոնց, որ իրենց տունին մէջ աքսորեալ են։

Տարտամ
Բառերը
ես եմ
Մեծ Կոմիտաս