Էջ մը ապագայ հայ պատմութենէն
Հրանդ Տինքի անուան դպրոց
ամբողջ աշխարհը
Լա՛ց, որ մեծնաս…