չկրցար մաս կազմել
Ես դուն ան եւ սէրը
Անոր համար…
Արեւ ըլլամ