Պէյրութ Փարիզ
խաղաղութիւն ամենեցուն
սե՜ւ, խաւա՜ր…
Գիրք մը…