յիշեցնամ կարգով
մեծ երազդ մի մոռնար
մեծ երազներ
Վալանթայնին մինակ ըլլալէն աւելի փիս բաներ