հին մեղեդին
Լա՛ց, որ մեծնաս…
Հերոսո՛վդ
Վաղը չկայ որ…