Երբեմն պէտք է ձգել որ անցեալը երթայ

ես ալ քեզի
Ձգէ պապա👺
Կարօտցանք
կ՚ըլլայ կ՚ըլլայ