Երբեմն պէտք է ձգել որ անցեալը երթայ

մի մոռնար…
Հէլէ կը նայինք
Հասկցի՛ր այլեւս
Ալո՞